Stand van zaken herontwikkeling De Gaard

Mede op basis van input van de BLVC-groep en suggesties in zienswijzen is er inmiddels een aantal wijzigingen in het inrichtingsplan doorgevoerd. Hierbij gaat het o.a. om wijzigingen ten aanzien van de Eykmanlaan (verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, meer groen en bomen) en parkeerlocatie Lamerislaan (ontsluiting vanaf Kapteijnlaan). Momenteel wordt nog gewerkt aan details van het inrichtingsplan, zoals opstelplaats voor winkelwagens, fietsenstallingen, de speelplek en de locatie voor terrassen.

Bestaande en nieuwe winkels
In april zijn er individuele gesprekken gevoerd met alle huidige ondernemers in De Gaard. Doel hiervan is om te zorgen dat hun wensen met betrekking tot hun winkel in het vernieuwde winkelcentrum zoveel mogelijk gehonoreerd kunnen worden. Ook merken we dat, nu startbouw dichterbij komt, er veel interesse is voor een vestiging in het winkelcentrum. De onderhandelingen met diverse ondernemers zijn in ver gevorderd stadium, maar het is helaas nog te vroeg om al namen te kunnen noemen. Zodra er meer bekend is, zullen we u uiteraard informeren via www.denieuwegaard.nl en de bijbehorende Facebookpagina.

Planning bouw en realisatie
De planning ziet er nu op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Zomer 2017: start bouwrijpmaken (o.a. kabels en leidingen, voorbereiden verplaatsing bomen)
  • Najaar 2017: start sloop voormalige drogisterij en aansluitend startbouw noordelijk deel
  • Najaar 2018: oplevering noordelijk deel van winkelcentrum De Gaard en de vernieuwde openbare ruimte
  • 2019: afronding bouwwerkzaamheden en opening vernieuwde De Gaard