Waarom uitbreiding De Gaard?

Buurtwinkelcentrum De Gaard dateert uit de jaren 60 en is van oorsprong bedoeld voor de dagelijkse boodschappen van de bewoners in de buurten rond De Gaard: de wijken Tuindorp en Tuindorp-Oost. Daarnaast bevinden zich twee woningblokken boven het winkelcentrum met in totaal 45 huurwoningen.

Uitbreiding verzorgingsgebied

Met de bouw van de wijk Voordorp en de komst van 1.200 woningen op het voormalige Veemarktterrein, is het aantal bewoners binnen het verzorgingsgebied van De Gaard fors uitgebreid en zal in de toekomst nog verder toenemen. Daarnaast zijn winkels de afgelopen decennia steeds groter geworden om hun klanten een groter productassortiment en meer winkelcomfort te kunnen bieden. Deze schaalvergroting, de toename van het verzorgingsgebied en de grotere mobiliteit van inwoners zorgen ervoor dat De Gaard te klein is geworden voor de wijkverzorgende functie die het winkelcentrum heeft. Op verzoek van Nevo Vastgoed BV, eigenaar van De Gaard, en een groot aantal van de winkeliers is projectontwikkelaar Top Vastgoed daarom in 2008 gestart met planvorming voor de vernieuwing en uitbreiding van buurtwinkelcentrum De Gaard.

Wensen gemeente

Nadat Top Vastgoed in 2008 de gemeente benaderde met de uitbreidingswensen voor De Gaard werden ze ook daar zeer positief ontvangen. De gemeente had geconstateerd dat het winkelaanbod in Noordoost Utrecht niet langer aansloot bij de winkelbehoefte. Uitbreiding van De Gaard naar een winkelcentrum en voorzieningenniveau dat past bij de grootte van de wijk vond de gemeente dan ook zeer wenselijk. Bovendien verwacht de gemeente met een upgrade van De Gaard een vermindering van het autogebruik te kunnen bewerkstelligen. Veel wijkbewoners die nu nog naar Winkelcentrum Overvecht of zelfs De Bilt rijden voor hun dagelijkse boodschappen, kunnen na de uitbreiding goed boodschappen doen op de fiets in hun eigen wijk. Tenslotte achtte de gemeente het wenselijk om het verouderde winkelcentrum door middel van een facelift weer eigentijds te maken en de nu rommelig ogende openbare ruimte te upgraden naar een aantrekkelijk plein met ontmoetingsfunctie voor de buurt. Een studie naar de mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding van winkelcentrum De Gaard werd dan ook positief ontvangen, waarbij de gemeente wel adviseerde om daarnaast een participatietraject te starten, waarbij ondernemers, bewoners boven het winkelcentrum, maar ook bewoners uit de buurten rond De Gaard betrokken zouden worden.

Zie ook Communicatie en Participatie