BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. In de BLVC-groep zitten afgevaardigden uit verschillende belangengroepen, zoals ondernemers en bewoners van De Gaard, direct omwonenden van De Gaard, vertegenwoordigers uit de buurten rond De Gaard (o.a. Tuindorp, Voordorp) en de Wijkraad Noord-Oost.

De BLVC-groep is nauw betrokken bij de herontwikkeling van Winkelcentrum De Gaard en zal het BLVC-kader vaststellen. Op basis van dit kader stelt de aannemer een BLVC-plan op. Doel van dit BLVC-plan is om de renovatie en uitbreiding van De Gaard te realiseren met zo min mogelijk overlast voor de ondernemers, direct omwonenden, buurtbewoners, scholen, bedrijven en overige verkeersdeelnemers in het plangebied De Gaard.